CHP adayı Dalgıç bir taahhüde daha imza attı

BURSA (İGFA) – CHP Mudanya Belediye Lider Adayı Deniz Dalgıç, Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi’ni CHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nda İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ve ilçe idaresinin iştirakiyle imzaladı.

Mudanya’yı şeffaf, adil ve iştirak unsuruyla daima birlikte yöneteceğini söyleyen Deniz Dalgıç, “Halkçı belediyeciliği idare anlayışımın merkezine koyacağıma, mazeret üretmek yerine her şartta tahlil ve maharet üreteceğime kelam veriyorum.” dedi. Atatürk ihtilallerinden, cumhuriyetin kuruluş kıymetlerine, insan haklarından liyakate, eşitlikten şeffaflığa, hesap verilebilirlikten kentin imkanlarının hakça ve adilce bölüşülmesine kadar 16 unsurdan oluşan Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi’nde şu sözler yer aldı:

 1. Atatürk ihtilallerine, Cumhuriyetimizin kuruluş bedellerine ve kozmik insan hakları prensiplerine bağlı kalacağıma,
 2. Hukukun üstünlüğünü ve Anayasayı ebediyen savunacağıma,
 3. Çalışkan, dürüst ve adil olacağıma,
 4. Liyakatten taviz vermeyeceğime, siyasi ayrımcılık yahut kayırmacılık yapmaksızın halkın yanında, halkla iç içe çalışacağıma,
 5. Kentimin imkanlarının ve gelirlerinin adil ve hakça bölüştürülmesini, her yurttaşımızın belediye hizmetlerinden eşit biçimde yararlanmasını sağlayacağıma,
 6. Ferdî çıkarlara ve ranta karşı kamu faydasını her şeyin üstünde tutacağıma,
 7. Vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, toplumsal sınıf üzere farklılıklar nedeniyle dışlanmasına müsaade vermeyeceğime,
 8. İstihdam, yatırımlar ve toplumsal siyaset başta olmak üzere tüm belediye hizmetlerinde cinsiyet eşitliğini temel alacağıma,
 9. Gençlerin, çocukların, yaşlıların, engellilerin, fakirlerin ve tüm dezavantajlı kümelerin inançlı, rahat ve eşit bir biçimde konforlu yaşaması için gerekli tedbirleri alacağıma,
 10. Sarsıntıya ve her türlü afete karşı kentimi dirençli ve inançlı hale getireceğime, afet sonrası müdahale için gerekli önlemleri alacağıma,
 11. Çevreyi, yeşili ve sürdürebilirliği gözeteceğime,
 12. “Tüm hayatlar değerlidir” yaklaşımıyla hayvanların ömür hakkına saygılı olacağıma,
 13. Şeffaflık ve hesap verebilirlik unsuru yeterince hiçbir istisna olmaksızın halka hesap vereceğime, bu yaklaşımla ferdî mal varlığımı her yıl sonunda kamuoyuna eksiksiz ve geciktirmeden açıklayacağıma,
 14. Her hesap periyodu sonunda belediyemizin bilançosunu kamuoyuna sunacağıma,
 15. Halkçı belediyeciliği idare anlayışımın merkezine koyacağıma,
 16. Mazeret üretmek yerine her şartta tahlil ve maharet üreteceğime kelam veriyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir